УСКОРО ТЕНДЕР ЗА АПАТИНСКО БРОДОГРАДИЛИШТЕ, ЦЕНА 2 МИЛИОНА ЕВРА

APATIN EKONOMIJA VESTI

“ARC Management Two EAD” са пословним седиштем у Софији, Бугарска, намерава да, путем тендера, организује продају Апатинског бродоградилиште које се налази у њиховом власништву.

Опис Имовине

100 % (стотину процената) акција Бродоградилишта Апатин д.о.о. (бродоградилишта у Апатину, као привредног друштва), које се налази у граду Апатину, Република Србија. Ово привредно друштво је власник комплекса бродоградилишта (објеката, машинске и друге опреме), у даљем тексту означено као: “Непокретна и покретна имовина”

1. ПОЧЕТНА ЦЕНА НА ТЕНДЕРУ

Почетна цена на тендеру је 2.043.808,00 € (два милиона цетрдесет три хиљаде осамсто осам еура нето – без ПДВ-а.

Депозит за учешће износи 10% почетне цене.
Важећа поднесена понуда мора бити у складу са почетном ценом. Понуда која није у складу са пропозицијама тендера сматраће се неважећом.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Тендерска документација може да се откупи на следећој адреси:

Maria Louisa Blvd. 70, Софија 1202,
Контакт особа: Росен Тенев, тел: +359888 712102, e-mail: rossen.tenev@gmail.com, по цени од ЕУР 64 (шездесет четири еура), са ПДВ-ом; новац се уплаћује на рачун ARC Management Two EAD,
у банци United Bulgarian Bank, Sofia, Bulgaria.
IBAN: BG41UBBS80021444724310 /EUR/
Swift Code/BIC: UBBSBGSF
Са назнаком: Purchase of tender documentation for APATIN SHIPYARD (Куповина тендерске документације за Бродоградилиште Апатин)

Непокретна и покретна имовина може да се погледа у периоду од 15.08.2018. до 14.09.2018. сваког радног дана од 9 до 16 часова. Преглед Непокретне и покретне имовине биће омогућен на основу пријаве, која се шаље претходно наведеној контакт особаи, најмање два радна дана унапред. На дан тендера неће бити дозвољен преглед Непокретне и покретне имовине.

Сва питања која се односе на садржај или процедуру за подношење и одабир понуда могу се упутити контакт особаи путем електронске поште, најкасније до 14.09. 2018.

3. ДАТУМ ТЕНДЕРА, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ И ПОНУДА ЗА ТЕНДЕР

Тендер ће се одржати под следећим условима:
– одржаће га комисија коју именује ARC Management Two EAD;
– на дан 18. 09. 2018. од 12.00 часова;
– место одржавања – Maria Louisa Blvd 70, Sofija, ARC Management Two EAD.

Рок за подношење пријава за учешће, подносење понуде и остале тендерске документације у складу са пропозицијама тендера је 17.09.2018. године у 16.00 часова по локалном времену (временска зона Софије), на следећу адресу: ARC Management Two EAD, Registration Office, Sofia, Maria Louisa Blvd. 70.

Ова објава нема правну природу јавног позива, нити представља јавни позив, у складу са одредбама чл. 290 Привредног закона Бугарске (ЛЦ), нити је јавна понуда у складу са одредбама чл. 291 ЛЦ или обавештење о отвореном јавном надметању у складу са одредбама чл. 337 и наредних чланова ЛЦ.
Ова објава такође не представља понуду у складу са одредбама чл. 13 Закона о облигационим односима и уговорима Бугарске.

“ARC Management Two EAD” задржава право да у било ком тренутку, искључиво по сопственом судјењу, оконча тендер и не сноси никакву одговорност према било ком потенцијалном купцу Имовине без обзира на разлог за окончање тендера.

Право које се примењује на ову објаву је бугарско право и сви уговори, изјаве и други документи у вези са извршавањем овог тендера и одређивањем победничке понуде биће усклађени са законима Бугарске.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.