УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „САЧУВАЈМО ПЧЕЛЕ“ ОБЈАВИЛО МАНИФЕСТ О ТРОВАЊУ ПЧЕЛА ПЕСТИЦИДИМА

ZAPADNOBAČKI OKRUG

Удружење грађана „Сачувајмо пчеле“ је на основу одлуке Управног одбора Удружења дана 21. августа 2018.године објавило МАНИФЕСТ који је прослеђен надлежним државним институцијама за његово спровођење као и Премијеру Владе РС -Ани Брнабић а односи се на тровање пчела пестицидима које како они тврде траје већ годинама у назад. У наставку текста вам доносимо МАНИФЕСТ у целости.

На основу члана 112 став 1 тачка 2 Закона о удружењима (Сл.гласник РС.бр. 51/2009).Управни одбор Удружења „Сачувајмно пчеле“ из Јагодине, једногласно у складу са статутом Удружења ,проглашава и објављује дана 21.08.2018.године

МАНИФЕСТ

Вишегодишњи проблем тровања пчела пестицидима , који расте забрињава целокупну пчеларску популацију али и ширу јавност забринуту опасношћу коришћења кријумчарених пестицида и његову доступност на црном тржишту. Овим манифестом у неколико тачака МОЛИМО И ТРАЖИМО од надлежних институција власти и то: Министарства пољопривреде РС, Минисртарства заштите животне средине РС, Министарства Полиције РС, Министарства Финансија РС и Министарства правосуђа РС. Посебно тражимо да се Влада РС са Премијером Аном Брнабић укључи у проихватању наших захтева, као и у њиховом правном обликовању и законском прихватању.

Тражимо да се :

1.МАСОВНО ТРОВАЊЕ ПЧЕЛА третира као ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Образложење:

Масовно тровање пчела само по себи представља чин еколошког криминала.Његово шире значење дефинисано је наводима да он представља СВАКИ АКТ извршен са намером да се нанесе штета или потенцијалом да се оштети животна средина и/или биолошки свет, а у циљу да се на тај начин прибави пословна или лична корист појединаца или предузећа. Акценат је на НАМЕРНОМ угрожавању или оштећењу животне средине, дакле свесном и вољном чину који пословне и личне интересе (појединачне интересе) претпоставља општем друштвеном интересу који се огледа у здравом природном окружењу (тровање најважнијег опрашивача(медоносне пчеле) који нема алтернативу, купопродаја кријумчарених опасних материја за заштиту биља као и његова употреба у третману семена и биља, загађење земљишта и воде и проузроковање директног штетног утицаја на људско здравље). Претходно наведено је супротно свакој еколошко правној норми и основано се може процесуирати. Медоносна пчела као опрашивач треба да припада постојању правно нормираних правила односа појединаца према њој у области животне средине, која су опште обавезног карактера, унапред одређена и за чије кршење је прописана санкција. Ми тражимо овакав приступ проблему тровања пчела, као последицу схватања да се заштита животне средине пре свега оствари кроз законски систем превентивних и законски прописаним репресивним мерама у области управног, грађанског, трговачког и финансијског права које ће у највећој мери спроводити МУП РС и остали надлежни инспекцијски органи.
КРИВИЧНОПРАВНА заштита масовног тровања медоносних пчела пестицидима, као важне карике за очување екосистема и здраве животне средине је једина и нужна опција.Она ће за све нас бити крајња али и веома ефикасна опција.

2.ДА СЕ ИЛЕГАЛНИ ТРЕТМАН СЕМЕНА, ЗАБРАЊЕНИМ, КРИЈУМЧАРЕНИМ СРЕДСТВИМА ТРЕТИРА КАО КРИВИЧНО ДЕЛО

Образложење:

Вишегодишње искуство са проблемом масовног тровања пчела (уљана репица, цунцокрет, кукуруз) указује да откривање и доказивање купопродају и употребу фалсификованих и кријумчарених средстава за заштиту биља као вид вид еколошког криминала захтева велику стручност полицијских и правосудних органа, тако да је често изостајао ефикасан контролни механизам када је овај облик криминалитета у питању.
*Чињеницом да се илегалним уносом опасних средстава (кријумчарењем) врши кривично дело као и њихова дистрибуција описане у Кривичном закону РС члан 236 тачка 1 и 2
*Њиховом употребом се чине кривична дела против животне средине члан 260 тачка 1, 2 и посебно тачка

3. овог дела Кривичног законика републике Србије који гласи:

„Ако је услед дела из става 1 овог члана дошло до уништења или оштећења животињског или биљног света великих размера, или до загађења животне средине, у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.
У овој тачки 3 члана 260 КЗ, су препознатљиви управо сви детаљи који се дешавају приликом масовног тровања пчела.

*Истакнуто чланом 266 КЗ РС ,Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја

У тачки 1 треба додати И ИЛЕГАЛНИ ТРЕТМАН СЕМЕНА ИНДУСТРИЈСКИХ И ДРУГИХ БИЉАКА, као и тачки 3 овог члана закона.

Ако неко кријумчари пестициде, организује мрежу купопродаје и као крајњу радњу третира самовољно семе биљака, прекршио је сва три члана кривичног закона по наведеним тачкама. Самовољни третман семена се у том случају не може сматрати ПРЕКРШАЈЕМ јер се пре саме радње самовољног третмана семена крше неколико члана кривичног закона са посебним нагласком да се тиме пре свега УГРОЖАВА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ!

3. ДА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ оформи посебан сектор СПЕЦИЈАЛИЗОВАН за ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Образложење:

Криминалитет је непрестано у процесу „адаптације“ у смислу модификација постојећих и настанка нових појавних облика.Један од савремених појавних облика криминалитета је кријумчарење опасних материја у које спадају и пестициди који су неретко фалсиификовани или сумњивих произвођача са далеког истока.Еколошки криминал мултиплицира, те тако по нашем предлогу и третман семена индустријских биљака управо оваквим средствима спада у развијенији део Еколошког криминала на нашој територији, којим се годинама изазивају масовна тровања медоносних пчела.Поред наведеног посебно значајну проблематику, а у вези са животном средином је отпад чије прикупљање, транспорт, обрада и одлагање су једна од приоритетних важности за човечанство. Нама је потребан директан контакт са конкретним запосленим у МУП-у РС на овој проблематици, како би са терена директно електронском поштом или позивом на на одређен број телефона пријављивали кријумчаре и друге облике купопродаје опасних материја. Такође уколико би се десило масовно тровање пчела , задужени из сектора Еколошког криминала би врсили истрагу по службеној дужности против НН лица док се не утврди стварни починиоц тог криминалног дела по више чланова кривичног закона Србије.

4. ДА, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ОБЕЗБЕДИ „УПРАВИ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА“ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ИЗ БУДЗЕТА, КОЈИМ БИ СЕ ПЛАЋАЛЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ УЗОРКОВАНИХ БИЉА ИЗ ПРЕВЕНТИВНИХ АКЦИЈА ПРОВЕРА БИЉАКА НА КОЈЕ СЕ СУМЊА ДА ИМ ЈЕ СЕМЕ ТРЕТИРАНО ЗАБРАЊЕНИМ НЕОНИКОТИНОИДИМА, А КОЈЕ БИ САРАДЊОМ ЗАЈЕДНО ОРГАНИЗОВАЛИ.

Образложење:

У циљу споречавања масовног тровања пчела и откривања криминалних радњи купопродаје нелегалних средстава за заштиту биља, као и употребу тих средстава, ове године смо у мају осмислили акцију у сарадњи са Фитосанитарном инспекцијом,Удружењем пчелара из Кикинде и удружењем пчелара из Ковина. Планирано је да се са територије општине Ковин и Кикинда у атару насумично уз присуство инспектора фитосанитарне инспекције и по службеној дужности са по две парцеле узму узорци биљака (сунцокрета) и пошаљу на анлизу акредитованој лабораторији за ту врсту анализе. План је био да се анализе раде на присуство неоникотиноида „Имидаклоприда у биљци“. Третман семена Имидаклопридом хемијским једињењем које је забрањено за третирање семена и које је по светским студијама и по извештају Европске агенције за безбедност хране (ЕФСА) веома штетно за људско здравље. Такође је доказано да је Имидаклоприд веома погубан по медоносне пчеле и да је проглашен најозлогласенијим по том питању.Цена лабораторијске анализе на присуство Имидаклоприда у узорцима биљака је била 7000, оо динара по узорку.Укупно нам је било потребно 28000,оо динара које нисмо ималии да је планирана акција управо због недостатка 28000 динара ОТКАЗАНА.Ми знамо да у будзету Управе за заштиту биља нема наменских средстава за такве ПРЕВЕНТИВНЕ акције , али верујте оне би биле ефектне.Не само да би спасили милионе пчелињих јединки и читаве пчелињаке већ би таква акција била први велики корак у разоткривању мреже купорподаје илегалних средстава за заштиту биља. Ми имамо информације са терена и знамо донекле које су парцеле биле третиране Имидаклопридом, али овај вид превентиве би требао да се односи и на засаде са уљаном репицом и кукурузом.

5.ТРАЖИМО ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЧЛАН 45

Образложење:

Предлажемо допуну закона о средствима за заштиту биља и то у члану 45 (Забрана примене средстава за заштиту биља ).Наш предлог има за циљ да спречи даље евемтуалне непознанице и коришћења термина „пчеле су страдале у прелету преко третираних парцела“.Појава биљних ваши на појединим културама може бити уобичајена појава, али постоје и биљне културе које веома ретко доживе напад биљних ваши, али нису имуне на њих, те биљне културе пчеле не посећују осим у случају да су нападнуте биљним вашима. У 2016 години у Прокупљу имали смо појаву биљних ваши на засадима пшенице, па је у дану прскања инсектицидом страдало 600 пчелињих друштава.Годину дана раније 2015 године то се такође догодило у Пријепољу. Сва таква тровања су окарактерисана да су пчеле страдале из прелета преко тих парцела,.али није тако….2016 године смо у селу Визић на Фрушкој гори спречили уз помоћ Фитосанитарне инспекције, потенцијално тровање 5000 пчелињих друштава довежених на пашу липе. У близини је био велики воћњак са крушком, биљне ваши су напале плод крушке и воћар је у по бела дана хтео инсектицидом да прска стеточину. Да је тако нешто урадио сва пчелиња друштва у близини би страдала. Излучевине биљних ваши имају сладак каратер и помешане са росом дају раствор који је сладак и сличан нектару.Веома привлачи пчеле и оне га радо прикупљају, а такав производ се назива „Медљика“ и спада у веома тражене производе од пчела. Безброј је лоших примера страдања пчела од инсектицида приликом прскања биљних ваши. Потребно је да се законским оквиром, третманом биљних ваши обезбеде услови за могућност спашавања пчела привучене медљиком. Предлажемо да у члану 45 буде придодато да се третман инсектицидом против биљних ваши на свим културама ВРШИ у ВЕЧЕРЊИМ САТИМА (од 20х), да пчелари у окружењу морају бити обавештени о дану третирања, притом да се користи средство(инсектицид) који делује контактно и чије је време разградње кратко.

6.ЗАБРАНИТИ У ПОТПУНОСТИ УПОТРЕБУ ПРЕПАРАТА

„МОСЛИНК 0.8УЛВ“

КОЈИМ СЕ ВРШИ ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА ИЗ ВАЗДУХА.ПОТПУНО ЗАБРАНИТИ ТРЕТМАН КОМАРАЦА ИЗ ВАЗДУХА У ГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ ОД 01.05 ДО 20.05 И ОД 01.07 ДО 20.07 У ГОДИНИ.

ОГРАНИЧИТИ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА БРОЈ ТРЕТМАНА ИЗ ВАЗДУХА ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА НА 2 ТРЕТМАНА ПО СЕЗОНИ И ПРЕПОРУЧИВАТИ КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ТРЕТМАНА СА ЗЕМЉЕ АТОМИЗЕРИМА КАКО БИ СЕ ДО 2020 ТРЕТМАН ИЗ ВАЗДУХА ПОТПУНО ЗАБРАНИО.

Образложење:

Мослинк 0.8УЛВ препарат који се производи на далеком југоистоку и преко државе Молдавије стиже у нашу земљу.Из извештаја Еуропола и Европске канцеларије за сузбијање превара ОЛАФ ,то је и једна од главних рута за кријумчарење опасних средстава и фалсификованих пестицида. Препарат МОСЛИНК је у Европским земљамам забрањен још 2012 године и проглашен је за средство које је изузетно лоше утиче на људско здравље.
Такође тражимо од надлежних институција да се потпуно забране третмани одраслих комараца из ваздуха у наведеним периодима јер су у том периоду цветања биљака које су пчеларима две главне паше (Багрем и Сунцокрет). Третманом комараца из ваздуха страдају пчеле излетнице које су и најважније пчелињој заједници и пчелару.Ова средства и начин третмана негативно-погубно утичу на целокупну животну средину и биодиверзитет. Тражимо да надлежни направе план и програм учесталијег третмана запрашивања комараца са земље, да се локалним самоуправама предложи организовање екипа људи који ће са атомизерима обилазити приобаља и терене где су стецишта и ларве комараца . Поред избегавања плаћања скупих (милионских) и штетних третмана из ваздуха, предложени вид третмана комараца са земље ће упослити много људи којима је посао преко потребан.

МОЛИМО ВАС ДА ИМАТЕ БЕЗГРАНИЧНО РАЗУМЕВАЊЕ ПО СВИМ ТАЧКАМА МАНИФЕСТА И ДА ГА СА РАЗУМЕВАЊЕМ УСВОЈИТЕ И ПРАВНО УОКВИРИТЕ.
2018 ГОДИНА ЋЕ БИТИ УПАМЋЕНА КАО ГОДИНА МАСОВНОГ ТРОВАЊА ПЧЕЛА ЗАБРАЊЕНИМ СРЕДСТВИМА И КАО ГОДИНА У КОЈОЈ НИЈЕДАН ПЧЕЛАР НИЈЕ ПРИЈАВИО ТРОВАЊЕ НАДЛЕЖНИМ ИНСПЕКЦИЈАМА.
ТО ЈЕ ЈАСАН ПОКАЗАТЕЉ ДА ПРОТОКОЛНО НЕШТО НЕ ФУНКЦИОНИШЕ И ДА ТРЕБА МЕЊАТИ И УНАПРЕЂИВАТИ…
ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ И МАСОВНО ТРОВАЊЕ ПЧЕЛА ЈЕ УЗЕЛО МАХА И ПОСЛЕДЊИ ЈЕ ТРЕНУТАК ДА ЗАЈЕДНО МИ КАО АКТИВИСТИ НАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ВИ КАО ПРИПАДНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА КРЕНЕМО У ОБРАЧУН СА СВИМ ЕКО КРИМИНАЛЦИМА.

21.08.2018.година

УГ САЧУВАЈМО ПЧЕЛЕ

Дејан Марковић
председник Удружења

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.