РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Општина Апатин расписала је конкурс за доделу студентских стипендија у износу од по 7.000,oo динара месечно, студентима са пребивалиштем на територији општине Апатин за школску 2018./2019. годину.

Право учешћа на конкурсу имају студенти који нису корисници неке од стипендија коју додељује општинa Апатин, Аутономна покрајина Војводина или Република Србија, и који испуњавају следеће опште услове:

-да је држављанин Републике Србије,
-да има пребивалиште на територији општине Апатин,
-да је редован студент, тј. да није обновио годину студија из претходне школске године,
-да је студент 1.-6. године основних студија на факултету или вишој школи, или студент 1.-2. године дипломских академских студија (тзв. мастер) или докторских студија, који имају седиште, односно одељење, искључиво на територији Републике Србије, али ван Западнобачког округа,
-да није апсолвент, односно студент тзв. продуженог статуса.

Поред основних, студенти који конкуришу за стипендију општине Апатин у школској 2018./2019. години, морају да испуне и посебне услове, и то:

1. Студенти прве године основних студија да су:

– редовни студенти свих високошколских установа са седиштем на територији Републике Србије, који имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа, и који уписују први пут прву годину факултета, а чији је збир просека оцена током четворогодишњег школовања већи од 17,00.

2. Студенти од 2.-6. године основних студија на факултету или вишој школи, или студенти 1.-2. године дипломских академских студија (тзв. мастер), да:

– нису у радном односу, чије школовање се финансира из буџета Републике Србије, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили испите из предходне године, и постигли укупну просечну оцену најмање 8,00 (осам).

3. Студенти докторских студија са седиштем на територији Републике Србије, који имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

1. Студенти прве године основних студија:

-Уверење/потврду са факултета о уписаној школској 2018./2019. години студија (оригинал),
-Сведочанства о завршеној првој, другој, трећој и четвртој години средње школе коју су похађали (оригинал или оверена фотокопија),
-Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
-Потврду о пребивалишту издату од стране ПС Апатин не старију од 6 месеци (оригинал).

2. Студенти од 2.-6. године основних студија на факултету или вишој школи, или студенти 1.-2. године дипломских академских студија (тзв. мастер):

-Уверење/потврду са факултета о уписаној школској 2018./2019. години студија (оригинал),
-Уверење са факултета о положеним испитима са назначеном просечном оценом студирања (оригинал),
-Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
-Потврду о пребивалишту издату од стране ПС Апатин не старију од 6 месеци (оригинал).

3. Студенти докторских студија:

-Уверење/потврду са факултета о уписаној школској 2018./2019. години студија (оригинал),
-Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
-Потврду о пребивалишту издату од стране ПС Апатин не старију од 6 месеци (оригинал).

III

Пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе у просторијама Општинске управе општине Апатин (канцеларија бр. 8) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, тј. од 05.11.2018. године, закључно са 19.11.2018. године.

Непотпуне и неблаговремене захтеве комисија ће закључком одбацити, а захтеве студената који не испуњавају услове предвиђене Oдлуком о стипендирању студената („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2016), комисија ће решењем одбити као неосноване.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *